11 Photos

McDermond Speakers David Becker '75 And Jason Becker '04 - Photos By Larry Ligget

Sep 6, 2016 - David Becker '75 CEO First Internet Bank, Jason Becker '04 CEO RICS Software, Inc.

 • photo-750_3058.jpg
 • photo-750_3053.jpg
 • photo-750_3046.jpg
 • photo-750_3040.jpg
 • photo-750_3030.jpg
 • photo-750_3028.jpg
 • photo-750_3025.jpg
 • photo-750_3021.jpg
 • photo-750_3015.jpg
 • photo-750_3014.jpg
 • photo-750_3012.jpg