51 Photos

Baseball Vs Wabash At Walker Field

Mar 16, 2011 - Baseball vs Wabash at Walker Field in the first home game of Spring 2011 season. Photos by Richard Fields.

 • photo-20110316_150500rF.JPG
 • photo-20110316_150118rF.JPG
 • photo-20110316_150053rF.JPG
 • photo-20110316_145926rFB.JPG
 • photo-20110316_145926rFA.JPG
 • photo-20110316_145926rF.JPG
 • photo-20110316_145925rF.JPG
 • photo-20110316_145909rFA.JPG
 • photo-20110316_145909rF.JPG
 • photo-20110316_145908rF.JPG
 • photo-20110316_145803rFA.JPG
 • photo-20110316_145803rF.JPG
 • photo-20110316_145802rF.JPG
 • photo-20110316_145737rF.JPG
 • photo-20110316_145134rF.JPG
 • photo-20110316_145130rF.JPG
 • photo-20110316_145122rFA.JPG
 • photo-20110316_145122rF.JPG
 • photo-20110316_145009rFC.JPG
 • photo-20110316_145009rFB.JPG
 • photo-20110316_145009rFA.JPG
 • photo-20110316_145009rF.JPG
 • photo-20110316_145004rF.JPG
 • photo-20110316_144912rF.JPG
 • photo-20110316_144655rF.JPG
 • photo-20110316_144542rF.JPG
 • photo-20110316_144526rF.JPG
 • photo-20110316_144504rF.JPG
 • photo-20110316_144435rF.JPG
 • photo-20110316_144123rF.JPG
 • photo-20110316_144104rF.JPG
 • photo-20110316_144037rF.JPG
 • photo-20110316_143958rF.JPG
 • photo-20110316_143956rFB.JPG
 • photo-20110316_143956rFA.JPG
 • photo-20110316_143956rF.JPG
 • photo-20110316_143955rF.JPG
 • photo-20110316_143914rF.JPG
 • photo-20110316_143909rFA.JPG
 • photo-20110316_143909rF.JPG
 • photo-20110316_143908rF.JPG
 • photo-20110316_143907rFA.JPG
 • photo-20110316_143907rF.JPG
 • photo-20110316_143618rF.JPG
 • photo-20110316_143527rF.JPG
 • photo-20110316_143401rF.JPG
 • photo-20110316_143227rF.JPG
 • photo-20110316_143219rF.JPG
 • photo-20110316_143145rF.JPG
 • photo-20110316_143137rF.JPG
 • photo-20110316_143050rF.JPG